Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SIGNUM" SIA
Lietuvas šosejā 2E, Jelgavā, LV-3001

Vien. reģ. Nr. LV 40003175968

Swedbank
LV97HABA0551003713953
HABALV22