Darba drošības zīmes

Izgatavojam darba drošības zīmes atbilstoši MK Noteikumiem nr. 400 un ugunsdrošības zīmes atbilstoši LVS 446:2003. Zīmes tiek izgatavotas uz metāla un plastikāta pamatnēm. Izgatavojam arī darba drošības zīmju uzlīmes