Kvalitātes garantija

Signum vīzija – būt vadošajam informatīvo un standarta ceļa zīmju ražotājam Latvijā.

Mūs pazīst ne tikai kā pieredzējušākos ceļa zīmju ražotājus. Saviem klientiem piedāvājam dažādus satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus: ceļa signālstabiņus, vadkonusus, vadstatņus, barjeru atstarotājus, stabu stiprinājuma čaulas un citu ceļa aprīkojumu, kā arī vizuālo reklāmu, darba drošības zīmes, metāla nestandarta un citus produktus.

Veiksmīgi sadarbojoties ar firmu 3M, varam piedāvāt ceļa zīmes, kas atbilst standartu LVS EN 12899-1 un LVS 77 prasībām.Mūsu sadarbības partneri ir pozitīvi novērtējuši mūsu tehnoloģijas un produktu kvalitāti. Jau no 2000.gada mūsu firmā ir izveidota, uzturēta un nepārtraukti pilnveidota biznesa vadības sistēma, kas ir sertificēta atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām.

Darbības sfēra: Ceļa zīmju un ceļa aprīkojuma, reklāmas, informācijas zīmju un metāla nestandarta produktu projektēšana un ražošana, un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana.

Domājot par atbildību nākamo paaudžu priekšā, organizējam savu darbu tā, lai pēc iespējas mazāk nodarītu kaitējumu apkārtējai videi. Kā apliecinājums mūsu rūpēm par dabu, ir 2005.gadā iegūtais sertifikāts, par vides pārvaldības sistēmas atbilstību ISO 14001 standarta prasībām.

Mūsu mērķi – motivēti darbinieki sakārtotā darba vidē, kvalitatīvs darba aprīkojums – priekšnosacījums konkurētspējīga produkta ražošanai.

„Signum” mērķis ir kļūt par ekonomiski un finansiāli spēcīgu uzņēmumu savā nozarē - pilnveidojot un modernizējot ražošanas tehnoloģijas, izpildot klientu vēlmes un uzlabojot produktu kvalitāti, izglītojot personālu un paaugstinot darbinieku apmierinātību, kā arī, izzinot iespējas, samazināt uzņēmuma darbības kaitīgo ietekmi uz vidi.

Uzņēmuma politika apliecina mūsu apņemšanos -

  • Sniegt saviem klientiem teicamas kvalitātes produktu, kas apmierina klientu vēlmes un prasības, un atbilst spēkā esošajām normatīvajām prasībām, kā arī nodrošināt garantiju ekspluatācijas laikā.

  • Nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību, ievērojot LR vides likumdošanas, tiesību aktu un noteikumu, kā arī citu ieinteresēto pušu izvirzītās vides prasības.

  • Pastāvīgi sekojot klientu vēlmēm, motivēt personālu iesaistīties uzlabojumu ierosināšanā, regulāri izvērtējot uzņēmuma vadības sistēmas darbību, savu tehnisko un finansiālo iespēju robežās, nepārtraukti pilnveidoties, un uzlabot vadības sistēmas efektivitāti;

  • Iesaistīt uzņēmuma vides pārvaldībā visus uzņēmuma darbiniekus, informējot un apmācot tos vides pārvaldības jautājumos, lai veicinātu darbinieku apziņu un ieguldījumu vides jomā.

  • SIA SIGNUM regulāri uzrauga savas darbības ietekmi uz vidi, lai uzlabojot un pilnveidojot savu darbību, samazinātu esošo un potenciāli iespējamo ietekmi uz vidi.

  • Informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā.

Esam izpildījuši visas starptautisko standartu prasības, lai varētu piešķirt mūsu ražotajam produktam – vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes un signālstabiņi ar piestiprinātiem atstarotājiem - CE marķējumu.