Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"SIGNUM" SIA

Lietuvas šosejā 2E, Jelgavā, LV-3001

Vien. reģ. Nr. LV 40003175968

Swedbank

LV97HABA0551003713953

HABALV22